கடைசி காலத்தில் ஒரு போலியான பல சமயங்கள் இணைந்த ஆனால் கிறிஸ்தவதலமை  பீடத்தினால்  ஒருங்கிணைக்கபட்டு இந்த காலத்தில்     ஒரு  மதம் சார்ந்த வன்முறைகளிற்ற்கு பல மதங்களை இணைந்த இந்த  
மதமே ஒற்றுமை  மற்றும்  உலக சமாதானத்தின் பெயரால்  உலகில் பரப்பபடும்  எனவே  இந்த  மதத்தை உருவாக்க  தீவிரமாக முயற்சிகள்  நடை பெற்று கொண்ண்டு வருகின்றன .இதன் முதல் படியாக  சமாதானத்துக்கான  ஒற்றுமைய்யாக  செயல்பட வேண்டும் என்ற கோசத்துடன்  பல கிறிஸ்த சப்பைகள் இந்த கலப்பு சபை தலைமையால் வஞ்சிக்கபட்டு அவர்களுடன் இணைக்க படுகின்றனர்.அந்த வகையில் சமாதானம்  ஒற்றுமை  மன்னிப்பின் பெயரால் இந்த வஞ்சனை நடக்கிறது அந்தவகையில்  சிரியன் ஆதடோஸ் சபை  தலைமை  பேராயர் அவர்களை வஞ்சிக்க  முயற்சி நடக்கிறதாக  ஆவியானவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தி உள்ளார் எனவே எனது  வாசகர்கள் இவர் வஞ்சிக்கபடாதிருக்க  செபிக்கவும் சிரியன் ஆதடோஸ் சபை பற்றி அறிந்து கொள்ள https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_syriaque_orthodoxe

அனுபவம் புதிது - Episode-26 with Dr.Paul Dhinakaran

பிற்பகல் 6:45 0 Comments
அனுபவம் புதிது - Episode-26 with Dr.Paul Dhinakaran

ஆவிகளை பகுத்தறிதல் | Discernment of spirits.

பிற்பகல் 2:21 0 Comments

Date: 03-Aug-2016 Place: Elim Glorious Revival Church, Kodambakkam. Topic: ஆவிகளை பகுத்தறிதல் | Discernment of spirits. Message By: Bro. J. Sam Jebadurai. Bible Study: Gifts of Holy Spirit

சாத்தானின் ஆழங்கள் - Ep - 11

பிற்பகல் 2:19 0 Comments

Sathanin Aazhangal with Bishop John F Aruldoss & Prophet Sadhu Sundar Selvaraj.

சாத்தானின் ஆழங்கள் - Ep - 10

பிற்பகல் 2:18 0 Comments

Sathanin Aazhangal with Bishop John F Aruldoss & Prophet Sadhu Sundar Selvaraj.

சாத்தானின் ஆழங்கள் - Ep - 9

பிற்பகல் 2:16 0 Comments
Sathanin Aazhangal with Bishop John F Aruldoss & Prophet Sadhu Sundar Selvaraj.

சாத்தானின் ஆழங்கள் - Ep - 8

பிற்பகல் 2:15 0 Comments
Sathanin Aazhangal with Bishop John F Aruldoss & Prophet Sadhu Sundar Selvaraj

சாத்தானின் ஆழங்கள் - Ep - 7

பிற்பகல் 2:14 0 Comments
Sathanin Aazhangal with Bishop John F Aruldoss & Prophet Sadhu Sundar Selvaraj.

LIVE PROPHETIC CONFERENCE - JULY 31, 2016

பிற்பகல் 9:01 0 Comments
Live Prophetic Conference with Prophet Sadhu Sundar Selvaraj

சிருஷ்டிப்பில் விஞ்ஞானம் (ஆதியாகமம் 1) Tamil Sermon: Science in Creation

என்னை உம் கையில் பாடல்

பிற்பகல் 3:56 0 Comments

பாடல் - என்னை உம் கையில் Misha Tamil song & Pastor John Jebaraj backing