உங்களது பேஸ்புக் கணக்கை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க

பேஸ்புக் கணக்கை தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க   பேஸ்புக் கணக்கில் நுழைந்து கொள்ளுங்கள்.
Account Settings  — >Security  — >.Deactivate your account
நீங்கள் இந்த கணக்கை Deactivate செய்கிறீர்கள் என்ற சில ஆப்ஷன்கள் காட்டும் அதில் நீங்கள் விரும்பியதை  தேர்வு செய்யவும்.
Email opt out என்ற இடத்தில் டிக் மார்க் கொடுக்கவும்
அடுத்து  Confirm பட்டனை அழுத்தவும் பின்னர்  இந்த கணக்கின் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். அதை கொடுத்த பின்னர்  Verfication Code அதையும் சரியாக கொடுத்து Submit பட்டனை அழுத்தினால்
உங்களின் கணக்கு Deactivate செய்யப்படும்.