உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

Mohan C. Lazarus இன் சாட்சி

இயேசு விடுவிக்கிறார் சபையின் 2013  புது வருட ஆராதனையும் சகோதரர் Mohan C. Lazarus  இன் சாட்சி 

Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்