கடன் வாங்குவது தவறா பாவமா ?


கடன் வாங்குவது தவறா பாவமா ? கடன் தொல்லையில் இருந்து மீள்வது எப்படி ?