சீமான் கிறிஸ்தவர் களிடம் கேள்வி

நான் இணையத்தில் உலாவிய போது இந்த காணொளியை பார்த்தேன்.இந்த காணொளியில் உள்ள கேள்விகட்கு எனது தளத்தில் உள்ளது கண்க

1) எனது இந்த வியாதிக்கு காரணம் என்ன பாகம் 02?

சீமானை கிறிஸ்து சந்திக்க செபிக்கவும்