பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி ஆனது எப்படி ?

கட்சி ஆரமப்பித்து ஒரு வருடத்துக்குள் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி ஆனது எப்படி ?
Share:
கருத்துரையிடுக

Blog Archive

Follow by Email

உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

ஊக்கம் தருபவர்கள்

Google+ Followers

Blog Archive