பைபிள் பெண்களை இழிவு படுத்துகிறதா? மவ்லவி PJ அவர்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில்