500 ரூபாய், 1,000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு


 இந்தனை கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்ய  வேண்டும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்