யார் இந்த ஆட்டோ ராஜா?

 யார் இந்த ஆட்டோ ராஜா ?  கர்நாடக  மாநிலத்தில்  ஒரு காலத்தில் மிகவும் ரவுடியாக  வலம்  வந்து  இயேசுவை ஏற்று  கொண்டு  கர்நாடக  மாதர் தெரேசாவாக  உயர்ந்தவர்  இந்த ஆட்டோ ராஜா