ஒன் லைன்னில் 1000 க்கு மேற்பட்ட தொலைக்காட்சி சேனல் இலவசம்!!!!

கணணி மற்றும் இணையம் பல துறைகளை ஆக்கிரமித்து விட்டதுஅந்த வகையில் தொலைக்காட்சியை பலர் இணையத்தில் பார்த்து வருகின்றனர். ஆனால் அதற்கு மென் பொருளை உங்கள் கணணியில் நிறுவவேண்டும் .
இருந்தாலும், சிலர் மென்பொருளை தமது கணனியில் நிறுவ அச்சப்படுவார்கள்.   
அவர்களுக்காகவே ஒன் லைன்னில்  பல தளங்கள் உள்ளன. 
 இங்கு 1000 க்கு மேற்பட்ட தொலைக்காட்சி சேனல் உண்டு. 
நாடுகளின் அடிப்படையில் சேனல்களை காணலாம்.  
தளங்களில் சில

http://livetvchannelsfree.in/angeltv.html