உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

சிந்தையை குறிவைக்கும் சாத்தான்

சிந்தையை குறிவைக்கும் சாத்தான்
To skip to message 1:32:15 
Opening Prayer 02:26 
Praise and worship 14:17 
Prayer Session 56:07
Child Dedication 2:19:57 
Announcements 2:22:58
Offering song 2:24:39 
Final Blessing 2:28:51

Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்