உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

MESSAGE BY Bro. PAULRAJ MOSES - JOHN 14 - 2,3 PART - 2

MESSAGE BY Bro. PAULRAJ MOSES - JOHN 14 - 2,3 PART - 2

Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்