இலங்கை அரசுடன் இந்திய கள்ள காதல்! அம்பலமாகும் உண்மைகள் !!

உலகமே போர் குற்றவாளி  என கூற இலங்கை  (எம்.பி.கள்) களை விருந்தினராக இந்திய நாடாளுமன்றத்துக்கு அழைத்ததன் மர்மம்  என்ன ?? லங்கை அரசுடன் இந்திய அரசுக்கு உள்ள உறவு . இலங்கை போரின் பங்காளிகள் யார் ? காணொளி