பிளாக்கருக்கான பல சமுகத்தளங்களின் Widget


 நாளுக்கு நாள் பல சமுகத்தளங்கள் அதிகரித்து  வருகிறது. எமது வலைப்பூவுக்கு வரும் வாசகர்கள் தங்களுக்குப்  பிடித்த  இடுகைகளை  தங்களது சமூகத் தளத்தில் பகிர்த்து கொள்ள ஆசைப்படிவர்.  அதற்கு எமது   வலைப்பூவில்  பல சமுகத்தளங்களின் பட்டையை நிறுவி வாசகர்களுக்கு பகிர்வை இலகுவாக்கலாம்.   அதற்கான  Widget  வடிவமைத்துக் கொள்ள இத்தளத்தில்  நுழைந்து Get Add This ஐ சொடுக்கி   உங்கள்     விருப்பம்   போல் பட்டையின் அளவை வடிவமைத்துக் கொள்ளுங்கள்   .பின்னர் 

1-உங்கள் பிளாக்கர் தளத்திற்குச் சென்று உள் நுழையுங்கள்
2-layout — >html இற்குச் செல்லுங்கள் ,Expand Widget Template ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்
3- <data:post.body/>என்ற code ஐ தேடி அதன் கீழே Widget இன் code ஐ  அத் தளத்தில் இருந்து நகலெடுத்து ஓட்வும்  இணைக்கவும் . சிறிய படைக்கான code


<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_button_preferred_1'/>
<a class='addthis_button_preferred_2'/>
<a class='addthis_button_preferred_3'/>
<a class='addthis_button_preferred_4'/>
<a class='addthis_button_compact'/>
<a class='addthis_counter addthis_bubble_style'/>
</a></a></a></a></a></a></div>
<script src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4e495fee6cffba16' type='text/javascript'/>
<!-- AddThis Button END --></script>