உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

தெய்வீக குணமளிக்கும் இயேசு துறவுறசபை பற்றிய விபரணம்
தெய்வீக குணமளிக்கும் இயேசு துறவுறசபை பற்றிய விபரணம்

VISION:
To Reach out to the world, Heal the world and Lead the World to Jesus, with the Bible and Catholic Church


MOTTO:
Either to be a SAINT or a MARTYR.


Founder & Director: Rev. Fr. A. Joseph Victor JDH
Address: Jesus the Divine Healer Retreat House
Divine Healer Nagar
Viralipatty, Thavasimedai P.O.
Dindigul -- 624 304. Tamilnadu. India.
Email Id: fr.josephvictor@gmail.com, jdhinfo10@gmail.com
Contact:+91 9840510553, +91 94871 89668, +91 94434 52753
Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்