இலவச DOMAIN CO.VU வாங்கி வலைபதிவில் இணைப்பது எப்படி

இலவச  DOMAIN CO.VU     வாங்கி  வலைபதிவில் இணைப்பது எப்படி காணொளி விளக்கம் DOMAIN  தளத்திற்கு செல்ல இங்கே http://codotvu.com/i/bqa46