உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

வினோத toilet

உலகத்தில் எதையும் வித்தியாசமாகச் செய்வதில் மேலை நாட்டவருக்கு நிகர் எவருமில்லை.   தாய்வானில் ஒரு உணவு
 விடுதி மிகவும் பிரபளியமாக்வுள்ளது.   அதன் காரணம் யாதெனில்
அங்கு இருக்கைகளுக்கு பதிலாக கழிவிருக்கைகளே
உள்ளதுதான் இதன் சிறப்பம்சமாகும்.இதனால் 
இவ் உணவுவிடுதி  பிரபளியமாக்வுள்ளது. 

Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்