உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

உணர்ச்சியே! !!!!

காசிருத்தால் உறவுவரும், காதலும்வரும்
காசு இல்லையென்றால் காலைவாரும் உறவு
காதலென்பது உணர்ச்சியே!
காசு வெறும் காகிதமே!
Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்