உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

கேளு இஸ்ரேலே நம் கடவுள் ஒருவரே

கேளு இஸ்ரேலே நம் கடவுள் ஒருவரே
பிரெஞ்சு ஹீப்ரு மொழி பாடல்

Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்