உன்னைக் காக்கும் தேவன் தூங்குவதுமில்லை, அயர்வதுமில்லை. இந்த வலைப்பூவை வாசித்து கொண்டிருப்பவரை கத்தர் இயேசு நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பாராக.

யாழ் டிவைன் தியான இல்லம் வழங்கும் குணமளிக்கும் ஆராதனை

 யாழ் டிவைன் தியான இல்லம்  வழங்கும்  குணமளிக்கும்  ஆராதனை  

Share:

Recent Posts

Popular Posts

Blog Archive

Follow by Email

Google+ Followers

Blog Archive

ஊக்கம் தருபவர்கள்